Wednesday, July 15th, 2020...3:49 pmChris Francese

Phaedra to Hippolytus, part 4 (Ovid, Heroides 4.147-176)

Jump to Comments

Despite my royal status and lineage, I am begging you. Spare me, please. May you get everything you want as a huntsman.

tolle morās tantum properātaque foedera iunge —

quī mihi nunc saevit, sīc tibi parcat Amor!

nōn ego dēdignor supplex humilisque precārī.

150                                   heu! ubi nunc fastūs altaque verba iacent?

et pugnāre diū nec mē submittere culpae

certa fuī — certī sīquid habēret amor;

vīcta precor genibusque tuīs rēgālia tendō

bracchia! quid deceat, nōn videt ūllus amāns.

155                            dēpuduī, profugusque pudor sua signa relīquit.

dā veniam fassae dūraque corda domā!

quod mihi sit genitor, quī possidet aequora, Mīnōs,

quod veniant proavī fulmina torta manū,

quod sit avus radiīs frontem vāllātus acūtīs,

160                                   purpureum rapidō quī movet axe diem —

nōbilitās sub amōre iacet! miserēre priōrum

et, mihi sī nōn vīs parcere, parce meīs!

est mihi dōtālis tellūs Iovis īnsula, Crētē —

serviat Hippolytō rēgia tōta meō!

165                            flecte, ferōx, animōs! potuit corrumpere taurum

māter; eris taurō saevior ipse trucī?

per Venerem, parcās, ōrō, quae plūrima mēcum est!

sīc numquam, quae tē spernere possit, amēs;

sīc tibi sēcrētīs agilis dea saltibus adsit,

170                                   silvaque perdendās praebeat alta ferās;

sīc faveant Satyrī montānaque nūmina Pānes,

et cadat adversā cuspide fossus aper;

sīc tibi dent Nymphae, quamvīs ōdisse puellās

dīceris, ārentem quae levet unda sitim!

175                            addimus hīs precibus lacrimās quoque; verba precantis

quī legis, et lacrimās finge vidēre meās!

Play


Leave a Reply